WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde

Tabulā norādīti minimālie nosacījumi attiecībā uz A, B un C klases1 ugunsgrēku dzēšanai paredzētiem pārnēsājamajiem ugunsdzēšamajiem aparātiem, kas piemērojami bīstamās kravas, izņemot 8.1.4.2.punktā noteiktās, pārvadājošām transporta vienībām:

tabulalv

Transporta vienībām, ar ko pārvadā bīstamās kravas saskaņā ar 1.1.3.6. punkta prasībām, jābūt apgādātām ar vienu pārnēsājamu ugunsdzēšamo aparātu, kurš paredzēts A, B un C klases1 ugunsgrēku dzēšanai un kura minimālā ietilpība ir vismaz 2 kg sausa pulvera (vai cita ugunsdzēšanas aģenta ar līdzvērtīgu dzēšanas spēju).

Pārnēsājamam ugunsdzēšamajam aparātam jābūt piemērotam izmantošanai uz transportlīdzekļa un jāatbilst EN3standarta “Pārnēsājami ugunsdzēšamie aparāti” 7. daļas (EN 3-7:2004+A1:2007) attiecīgajām prasībām.

Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar automātisku vai viegli iedarbināmu stacionāru ugunsdzēšamo aparātu degoša motora dzēšanai, tad pārnēsājamais ugunsdzēšamais aparāts var nebūt piemērots degoša motora dzēšanai. Ugunsdzēšanas aģentu sastāvam jābūt tādam, kas neizdala toksiskas gāzes vadītāja kabīnē vai degšanas procesa siltuma ietekmē.

Pārnēsājamajiem ugunsdzēšamajiem aparātiem, kas atbilst 8.1.4.1. vai 8.1.4.2. punkta noteikumiem, jābūt noplombētiem, kas apliecina to, ka tie nav lietoti.

Lai garantētu to funkcionālo drošību, ugunsdzēšamajiem aparātiem jāveic pārbaudes saskaņā ar apstiprinātiem nacionālajiem standartiem. Uz tiem jābūt marķējuma zīmei, kas apliecina atbilstību kompetentās iestādes atzītam standartam, un marķējuma zīmei, kas attiecīgajā gadījumā norāda nākamās pārbaudes datumu (mēnesi, gadu) vai lietošanas maksimāli pieļaujamo laiku.

Ugunsdzēšamajiem aparātiem transporta vienībā jābūt novietotiem tā, lai transportlīdzekļa apkalpei tie būtu viegli pieejami. Izvietošana jāveic tā, lai novērstu ugunsdzēšamo aparātu ekspluatācijas īpašību pazemināšanos vides apstākļu ietekmē. Pārvadājuma laikā termiņš, kas noteikts 8.1.4.4.punktā, nedrīkst būt beidzies.

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.