WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
iekrāvējs - img

Autovadītāju apmācība

Bīstamās kravas pārvadājošu transportlīdzekļu vadītājiem jāiegūst kompetentās iestādes izsniegta apliecība, kas apliecina, ka viņi ir piedalījušies apmācības kursā un sekmīgi nokārtojuši eksāmenu par īpašajām prasībām, kas jāievēro bīstamo kravu pārvadāšanas laikā.

Bīstamās kravas pārvadājošu transportlīdzekļu vadītājiem jāapmeklē pamatapmācību kurss. Apmācībām jānotiek kompetentās iestādes apstiprinātu kursu veidā. To galvenais mērķis ir panākt transportlīdzekļu vadītāju izpratni par bīstamo kravu pārvadāšanas radītiem apdraudējumiem un sniegt viņiem būtisku informāciju, kas vajadzīga negadījuma iespējamības samazināšanai, un, ja tas notiek, dot iespēju veikt pasākumus, kas var būt nepieciešami viņu pašu, sabiedrības un apkārtējās vides drošībai, ierobežojot negadījuma sekas.

Pasažieri

Transporta vienībās, kurās pārvadā bīstamas kravas, nedrīkst pārvadāt pasažierus, kas nav transportlīdzekļa apkalpes locekļi.

Ugunsdzēšanas aparātu izmantošana

Transportlīdzekļa apkalpes locekļiem jāprot rīkoties ar ugunsdzēšanas aparātiem.

Paku atvēršanas aizliegums

Transportlīdzekļa vadītājs vai viņa palīgs nedrīkst atvērt paku, kurā ir bīstamās kravas.

Portatīvas apgaismes ierīces

Izmantojamajām portatīvajām apgaismes ierīcēm nedrīkst būt metāla virsmu, kas var radīt dzirksteles.

Smēķēšanas aizliegums

Kraušanas darbību laikā, smēķēšana ir aizliegta gan transportlīdzekļos, gan to tuvumā. Šis smēķēšanas aizliegums attiecas arī uz elektronisko cigarešu un līdzīgu ierīču lietošanu.

Motora darbināšana iekraušanas vai izkraušanas laikā

Iekraušanas un izkraušanas darbu laikā motoru jāizslēdz, izņemot gadījumus, kad motors jādarbina, lai darbinātu sūkņus vai citas ierīces transportlīdzekļa iekraušanai vai izkraušanai, un šādu izmantošanu atļauj tās valsts likumi, kurā šis transportlīdzeklis atrodas.

Stāvbremzes un riteņa stāvbalsta lietošana

Transportlīdzekļus, kas pārvadā bīstamas kravas, drīkst novietot stāvēšanai tikai ar iedarbinātu stāvbremzi. Piekabju bez bremžu iekārtas kustību jāierobežo, izmantojot vismaz vienu 8.1.5.2. punktā aprakstīto riteņa stāvbalstu.

Elektrokabeļu izmantošana

Ar pretbloķēšanas bremžu sistēmu aprīkotai transporta vienībai, kuru veido mehāniskais transportlīdzeklis un piekabe ar pilnu masu lielāku par 3,5 tonnām,. vilcēja un piekabes savienojums visu pārvadājuma laiku ir jānodrošina ar 9.2.2.6. punktā minētajiem elektriskajiem savienojumiem.

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.