WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
piepildītājs

Piepildītājam 1.4.1. sadaļas prasību ietvaros ir šādi pienākumi:

a) pirms cisternu piepildīšanas viņam jāpārliecinās, vai cisternas un to aprīkojums ir tehniski apmierinošā stāvoklī;

b) viņam jāpārliecinās, vai autocisternām, baterijtransportlīdzekļiem, nomontējamām cisternām, portatīvajām cisternām, cisternkonteineriem un MEGC nav nokavēts kārtējās inspicēšanas termiņš;

c) viņš drīkst piepildīt cisternu tikai ar tādu bīstamo kravu, kādu atļauts pārvadāt attiecīgajā cisternā;

d) piepildot cisternu, viņam jāizpilda prasības, kas attiecas uz bīstamām kravām blakus nodalījumos;

e) piepildot cisternu, viņam jāievēro iepildāmās vielas maksimālā pieļaujamā pildījuma pakāpe vai maksimālā pieļaujamā satura masa uz litru ietilpības;

f) pēc cisternas piepildīšanas viņam jānodrošina, ka visi slēgelementi ir slēgtā stāvoklī un ka nav noplūdes;

g) viņam jānodrošina, lai piepildītās cisternas ārpuse nebūtu notraipīta ar iepildītās bīstamās vielas atlikumiem;

h) sagatavojot bīstamās kravas pārvadāšanai, viņam jānodrošina, lai transporta bīstamības zīmes, marķējuma zīmes, oranžas krāsas pazīšanas zīmes un bīstamības zīmes ir piestiprinātas pie cisternām, transportlīdzekļiem un beztaras pārvadājumiem izmantojamiem konteineriem saskaņā ar 5.3.nodaļas prasībām;

i) (rezervēts);

j) piepildot transportlīdzekļus vai konteinerus ar bīstamām kravām, ko pārvadā beztaras pārvadājumā, viņām jāpārliecinās, ka tiek izpildīti attiecīgie 7.3. nodaļas noteikumi.

 

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.