WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
iekrāvējs - img

Izkrāvējs 1.4.1. sadaļas prasību ietvaros, jo īpaši:

a) pārliecinās, ka tiek izkrauta pareizā krava, salīdzinot attiecīgo informāciju pārvadājuma dokumentā ar informāciju uz iepakojuma, konteinera, cisternas, MEMU, MEGC vai transportlīdzekļa;

b) pirms izkraušanas un tās laikā pārbauda, vai iepakojumi, cisterna, transportlīdzeklis vai konteiners nav tādā mērā bojāts, ka apdraud izkraušanas darbības. Šādā gadījumā pārliecinās, ka izkraušana nenotiek, kamēr nav veikti atbilstoši pasākumi;

c) ievēro visas uz izkraušanu un darbībām ar kravu attiecināmās prasības; d) nekavējoties pēc cisternas, transportlīdzekļa vai konteinera izkraušanas:

i) novāc jebkādus bīstamos atlikumus, kas izkraušanas procesā nonākuši uz cisternas, transportlīdzekļa vai konteinera ārpuses; un

ii) nodrošina vārstu un pārbaudes atveru noslēgšanu;

e) nodrošina to, ka tiek veikta paredzētā transportlīdzekļa vai konteineru tīrīšana un degazēšana, dezinficēšana vai dezaktivēšana; un

f) nodrošina to, ka pēc konteineru izkraušanas pilnīgas pabeigšanas, tīrīšanas un degazēšanas, dezinficēšanas vai dezaktivēšanas tie nav apzīmēti ar transporta bīstamības zīmēm, marķējuma zīmēm un oranžas krāsas pazīšanas zīmēm, kas tikušas lietotas saskaņā ar 5.3.nodaļu.

Ja izkrāvējs izmanto citu pārvadājuma dalībnieku (uzņēmumu, kas nodarbojas ar attīrīšanu vai dezaktivāciju utt.) pakalpojumus, viņam jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu ADR prasību izpildi.

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.