WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
iekrāvējs - img

Iekrāvējam 1.4.1. sadaļas prasību ietvaros ir šādi pienākumi:

a) viņš drīkst nodod pārvadātājam bīstamās kravas tikai tad, ja to pārvadāšana ir

atļauta saskaņā ar ADR;

b) nododot pārvadāšanai iepakotas bīstamās kravas vai neattīrītus tukšus iepakojumus, viņam jāpārbauda, vai iepakojumi nav bojāti. Iekrāvējs nedrīkst nodot pārvadāšanai paku, kuras iepakojums ir bojāts, īpaši, ja iepakojums nav noplūdes drošs un ir bīstamās vielas noplūde vai iespējama noplūde, kamēr bojājums nav novērsts; šis pienākums attiecas arī uz tukšiem, neattīrītiem iepakojumiem;

c) viņam jāievēro īpašās prasības, kas attiecas uz kravas iekraušanu un darbībām ar kravu;

d) pēc bīstamo kravu iekraušanas konteinerā viņam jāizpilda prasības, kas saskaņā ar 5.3. nodaļu attiecas uz apzīmēšanu ar transporta bīstamības zīmēm, marķēšanu un oranžas krāsas pazīšanas zīmēm;

e) iekraujot pakas, viņam jāievēro jauktās iekraušanas aizliegumi, ņemot vērā bīstamās kravas, kas jau atrodas transportlīdzeklī vai lielajā konteinerā, kā arī prasības par pārtikas produktu, citu patēriņa preču un dzīvnieku barības atdalīšanu.

Attiecībā uz 1.4.3.1.1. punkta a), d), un e) apakšpunktu iekrāvējs tomēr drīkst pamatoties uz informāciju un ziņām, ko viņam snieguši citi pārvadājumu dalībnieki.

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.