WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
dokumenti-mašīnā

Dokumenti, kuri jāpārvadā transporta vienībā

Papildus dokumentiem, kas vajadzīgi saskaņā ar citiem noteikumiem, transporta vienībā pārvadāšanas laikā jābūt šādiem dokumentiem:

a) pārvadājuma dokumentiem, kas pieprasīti saskaņā ar 5.4.1. sadaļu attiecībā uz visām pārvadātajām bīstamām kravām, un attiecīgā gadījumā 5.4.2.sadaļā pieprasītajam konteinera/transportlīdzekļa piekraušanas sertifikātam;

b) rakstiskām instrukcijām, kas pieprasītas 5.4.3. sadaļā;

d) katra transportlīdzekļa apkalpes locekļa identifikācijas dokumentiem ar fotogrāfiju, saskaņā ar 1.10.1.4. punktu.

Ja ADR noteikumos ir prasīta turpmāk minēto dokumentu noformēšana, tad arī tos jāpārvadā transporta vienībā:

a) atbilstības sertifikāts, kas minēts 9.1.3. sadaļā, katrai transporta vienībai vai tās sastāvdaļai;

b) autovadītāja apmācības apliecība, kas pieprasīta 8.2.1. sadaļā;

c) kompetentās iestādes apstiprinājuma kopija, ja tā nepieciešama saskaņā ar 5.4.1.2.1. punkta c) vai d) apakšpunktu vai 5.4.1.2.3.3. punktu.

Rakstiskās instrukcijas, kas pieprasītas 5.4.3. sadaļā, jāglabā viegli pieejamā vietā.

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.