WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
8. klase. Korozīvas vielas - img

Korozīvas vielas ir vielas, kuras ķīmiskas reakcijas rezultātā rada neatgriezeniskus ādas bojājumus, vai noplūdes gadījumā bojā vai pat iznīcina citas kravas vai pārvadāšanas līdzekļus. Šī klase ietver arī citas vielas, kuras veido korozīvu šķidrumu tikai ūdens klātbūtnē vai kuras rada korozīvus tvaikus vai miglu gaisa dabīga mitruma klātbūtnē.

Attiecībā uz vielām un maisījumiem, kas korozīvi iedarbojas uz ādu, vispārīgi klasificēšanas nosacījumi doti 2.2.8.1.4. punktā. Ādas korozivitāte nozīmē neatgriezeniskus ādas bojājumus, proti, acīm redzamu nekrozi dermā cauri epidermai pēc saskares ar vielu vai maisījumu.

Vielas un izstrādājumus, kas ietilpst 8. klasē, iedala šādi:

C1—C11 Korozīvas vielas bez papildu bīstamības un šādas vielas saturoši izstrādājumi:

C1—C4 vielas ar skābju īpašībām:

C1 neorganiski šķidrumi;

C2 neorganiskas cietas vielas;

C3 organiski šķidrumi;

C4 organiskas cietas vielas;

C5—C8 vielas ar bāzu īpašībām:

C5 neorganiski šķidrumi;

C6 neorganiskas cietas vielas;

C7 organiski šķidrumi;

C8 organiskas cietas vielas;

C9—C10 pārējās korozīvās vielas:

C9 šķidrumi;

C10 cietas ielas.

C11 Izstrādājumi.

CF Korozīvas vielas, uzliesmojošas:

CF1 šķidrumi;

CF2 cietas vielas.

CS Korozīvas vielas, pašsakarstošas:

CS1 šķidrumi;

CS2 cietas vielas.

CW Korozīvas vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes:

CW1 šķidrumi;

CW2 cietas vielas.

CO Korozīvas vielas, oksidējošas:

CO1 šķidrumi;

CO2 cietas vielas.

CT Korozīvas vielas, toksiskas un šādas vielas saturoši izstrādājumi:

CT1 šķidrumi;

CT2 cietas vielas;

CT3 Izstrādājumi.

CFT Korozīvas vielas, uzliesmojošas, šķidras, toksiskas.

COT Korozīvas vielas, oksidējošas, toksiskas.

Atbilstoši bīstamības pakāpei pārvadāšanas laikā 8. klases vielas un maisījumus iedala trīs iepakošanas grupās:

a) I iepakošanas grupa: ļoti bīstamas vielas un maisījumi;

b) II iepakošanas grupa: vidēji bīstamas vielas un maisījumi;

c) III iepakošanas grupa: vielas un maisījumi ar mazu bīstamību.

Vielas, ko pārvadāt nav atļauts

Ķīmiski nestabilas 8. klases vielas nav atļauts pārvadāt, ja nav veikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu parastos pārvadāšanas apstākļos iespējamo bīstamo sadalīšanos vai polimerizāciju. Attiecībā uz piesardzības pasākumiem, kas nepieciešami polimerizācijas novēršanai, skatīt 3.3.nodaļas īpašo noteikumu 386. Tālab īpaši jānodrošina, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas.

Aizliegts pārvadāt šādas vielas:

– ANO nr. 1798, NITROHLORŪDEŅRAŽSKĀBI;

– ķīmiski nestabilus lietotas sērskābes maisījumus;

– ķīmiski nestabilus nitrējošās skābes maisījumus vai sērskābes un slāpekļskābes maisījuma atlikumus, kas nav denitrēti;

– perhlorskābes ūdens šķīdumu ar vairāk nekā 72 % tīras skābes (pēc masas) vai perhlorskābes maisījumu ar jebkuru citu šķidrumu, izņemot ūdeni.

Papildu norādījumi transportlīdzekļa apkalpes locekļiem atkarībā no kravas bīstamības zīmes.

Bīstamības zīme

Korozīvas vielas

Korozīvas vielas-8

Bīstamības apraksts

Var izraisīt ķīmiskus apdegumus.

Nokļūstot saskarē vienai ar otru, ar ūdeni vai citām vielām

iespējama intensīva reakcija.

Noplūdusi viela var izdalīt kodīgus tvaikus.

Apdraudējums tām nokļūstot ūdenstilpnēs vai kanalizācijas sistēmā.

Papildu norādījumi

e-veikals

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.