WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
7. klase. Radioaktīvs materiāls - img

Radioaktīvs materiāls ir jebkurš radionuklīdus saturošs materiāls, kuram gan īpatnējā aktivitāte gan kopējā aktivitāte sūtījumā pārsniedz vērtības, kas norādītas no 2.2.7.2.2.1. līdz 2.2.7.2.2.6. punktam.

Skaldmateriāls nozīmē materiālu, kas satur jebkuru no skaldāmiem nuklīdiem.

Skaldmateriāla definīcija neietver:

a) dabīgo urānu vai vājināto urānu, kas ir neapstarots,

b) dabīgo urānu vai vājināto urānu, kas ir apstarots tikai termoreaktoros;

c) materiālu ar skaldāmiem nuklīdiem, kuru kopējā masa ir mazāka par 0,25 g;

d) jebkādu a), b) un/vai c) kombināciju.

Šie izņēmumi ir spēkā tikai tad, ja pakā vai sūtījumā, kas nosūtīts neiepakots, nav cita materiāla ar skaldāmiem nuklīdiem.

Radioaktīvu materiālu, kas ir iebūvēts instrumentā vai citā rūpnieciski ražotā izstrādājumā vai ir tā sastāvdaļa, drīkst klasificēt kā ANO Nr. 2911 RADIOAKTĪVS MATERIĀLS, IZŅĒMUMA PAKA — INSTRUMENTI vai IZSTRĀDĀJUMI ar nosacījumu, ka

a) radiācijas līmenis 10 cm attālumā no jebkura punkta uz neiepakota instrumenta vai izstrādājuma ārējās virsmas nepārsniedz 0,1 mSv/h;

b) uz katra instrumenta vai rūpnieciski ražota izstrādājuma ārējās virsmas ir marķējums “RADIOACTIVE”, izņemot:

i) radioluminiscējošus pulksteņus vai ierīces;

ii) patēriņa preces, kas vai nu saņēmušas reglamentētu apstiprinājumu saskaņā ar 1.7.1.4.punkta e) apakšpunktu, vai kas individuāli nepārsniedz 2.2.7.2.2.1. tabulā (5. sleja) norādīto atbrīvotam sūtījumam noteikto aktivitātes robežvērtību ar nosacījumu, ka šādus izstrādājumus pārvadā pakā, uz kuras iekšējās virsmas ir tādā veidā veikts marķējums “RADIOACTIVE”, ka brīdinājums par radioaktīvā materiāla klātbūtni ir redzams, atverot paku; un

iii) citus instrumentus vai izstrādājumus, kas ir pārāk mazi, lai saturētu marķējumu “RADIOACTIVE” ar nosacījumu, ka tos pārvadā pakā, uz kuras iekšējās virsmas ir tādā veidā veikts marķējums “RADIOACTIVE”, ka brīdinājums par radioaktīvā materiāla klātbūtni ir redzams, atverot paku;

c) aktīvo materiālu pilnībā ieskauj neaktīvas sastāvdaļas (ierīce, kuras vienīgā funkcija ir radioaktīvā materiāla saturēšana nav uzskatāma par instrumentu vai izstrādājumu); un

d) katrs atsevišķais izstrādājums un katra paka atbilst robežvērtībām, kas noteiktas attiecīgi 2.2.7.2.4.1.2. tabulas 2. un 3. slejā.

Īpaša kārtība

Radioaktīvo materiālu jāklasificē kā pārvadājamu saskaņā ar īpašu kārtību, ja ir paredzēts to pārvadāt saskaņā ar 1.7.4. sadaļas prasībām.

Papildu norādījumi transportlīdzekļa apkalpes locekļiem atkarībā no kravas bīstamības zīmes.

Bīstamības zīme

Radioaktīvie materiāli

Radioaktīvie materiāli-7

Bīstamības apraksts

Iekšējā un ārējā radioaktīvā apstarojuma draudi.

Papildu norādījumi

Ierobežot apstarošanas laiku.

Skaldmateriāls

Skaldmateriāls-7e

Kodolķēdes reakcijas iespējamība.

e-veikals

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.