WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
6.1. klase. Indīgas (toksiskas) vielas - img

6.1. klasē iekļauj vielas, par kurām pēc pieredzes ir zināms vai pēc eksperimentiem ar dzīvniekiem var secināt, ka relatīvi mazos daudzumos tās, vienreizēji vai īslaicīgi iedarbojoties (ieelpojot, uzsūcoties caur ādu vai norijot), var izraisīt cilvēka veselības bojājumus vai nāvi.

Vielas, kas ietilpst 6.1. klasē, iedala šādi:

T Toksiskas vielas bez papildus bīstamības:

T1 organiski šķidrumi;

T2 organiskas cietas vielas;

T3 metālorganiskas vielas;

T4 neorganiski šķidrumi;

T5 neorganiskas cietas vielas;

T6 šķidrumi, ko izmanto kā pesticīdus;

T7 cietas vielas, ko izmanto kā pesticīdus;

T8 paraugi;

T9 pārējās toksiskās vielas;

T10 izstrādājumi.

TF Toksiskas vielas, uzliesmojošas:

TF1 šķidrumi;

TF2 šķidrumi, ko izmanto kā pesticīdus;

TF3 cietas vielas.

TS Toksiskas, pašsakarstošas cietas vielas.

TW Toksiskas vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes:

TW1 šķidrumi;

TW2 cietas vielas.

TO Toksiskas vielas, oksidējošas:

TO1 šķidrumi;

TO2 cietas vielas.

TC Toksiskas vielas, korozīvas:

TC1 organiski šķidrumi;

TC2 organiskas cietas vielas;

TC3 neorganiski šķidrumi.

TC4 neorganiskas cietas vielas.

TFC Toksiskas vielas, uzliesmojošas, korozīvas.

TFW Toksiskas vielas, uzliesmojošas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes.

Vielas, kas ietilpst 6.1. klasē, pēc to bīstamības pakāpes iedala trīs iepakošanas grupās.

I iepakošanas grupa: Ļoti toksiskas vielas.

II iepakošanas grupa: Toksiskas vielas. 

III iepakošanas grupa: Nedaudz toksiskas vielas.

Lai noteiktu toksicitātes pakāpi, jāņem vērā cilvēku pieredzi, kas saistīta ar nejaušu saindēšanos, tāpat kā konkrētu vielu noteiktās īpašības, tādas kā šķidrs stāvoklis, liela gaistamība, īpaša spēja uzsūkties caur ādu un īpaša bioloģiska iedarbība.

Ja pēc diviem vai vairākiem iedarbības veidiem vielai ir dažādas toksicitātes pakāpes, tad to jāklasificē pēc augstākās toksicitātes pakāpes.

Vielas, ko pārvadāt nav atļauts

Ķīmiski nestabilas 6.1. klases vielas nav atļauts pārvadāt, ja nav veikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu parastos pārvadāšanas apstākļos iespējamo bīstamo sadalīšanos vai polimerizāciju. Attiecībā uz piesardzības pasākumiem, kas nepieciešami polimerizācijas novēršanai, skatīt 3.3.nodaļas īpašo noteikumu 386. Tālab īpaša vērība jāveltī tam, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas.

Nav atļauts pārvadāt šādas vielas un maisījumus:

– ciānūdeņradi (bezūdens vai šķīdumā), kas neatbilst ANO nr. 1051, 1613, 1614 un 3294 aprakstam;

– metālu karbonilus, ar uzliesmošanas temperatūru zemāku par 23°C, izņemot ANO nr. 1259 NIĶEĻA KARBONILU un 1994 DZELZS PENTAKARBONILU;

– 2,3,7,8- TETRAHLORDIBENZO-p-DIOKSĪNU (TCDD) tādā koncentrācijā, ko uzskata par ļoti toksisku saskaņā ar 2.2.61.1.7. punkta kritērijiem;

– ANO nr. 2249 DIHLORDIMETILĒTERI, SIMETRISKO;

– fosfīdu maisījumus bez inhibējošām piedevām, kas kavētu toksisku uzliesmojošu gāzu izdalīšanos.

Papildu norādījumi transportlīdzekļa apkalpes locekļiem atkarībā no kravas bīstamības zīmes.

Bīstamības zīme

Toksiskas (indīgas) vielas

Toksiskas (indīgas) vielas-61

Bīstamības apraksts

Saindēšanās draudi ieelpojot, saskaroties ar ādu vai norijot. Apdraudējums tām nokļūstot ūdenstilpnēs vai kanalizācijas sistēmā.

Papildu norādījumi

Lietot aizsargmasku.

e-veikals

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.