WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
4.3. klase. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes - img

4.3. klasei pieder vielas, kas reaģējot ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes, kuras ar gaisu veido sprādzienbīstamus maisījumus, kā arī šādas vielas saturoši izstrādājumi.

4.3. klases vielas un izstrādājumus iedala šādi:

W Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, bez papildus bīstamības, un izstrādājumi, kas satur šādas vielas:

W1 šķidrumi;

W2 cietas vielas;

W3 izstrādājumi.

WF1 Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, šķidras, uzliesmojošas.

WF2 Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, cietas, uzliesmojošas.

WS Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, cietas, pašsakarstošas.

WO Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, oksidējošas, cietas.

WT Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, toksiskas:

WT1 šķidrumi;

WT2 cietas vielas.

WC Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, korozīvas:

WC1 šķidrumi;

WC2 cietas vielas.

WFC Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, uzliesmojošas, korozīvas.

Noteiktas vielas saskarē ar ūdeni var izdalīt uzliesmojošas gāzes, kas var veidot sprādzienbīstamus maisījumus ar gaisu. Šādus maisījumus var viegli aizdedzināt visi parastie aizdedzināšanas avoti, piemēram, atklāta liesma, dzirksteļojoši darbarīki vai neaizsargātas spuldzes. Radušais sprādziena vilnis un liesmas var apdraudēt cilvēkus un vidi. Lai noteiktu, vai vielas reakcijā ar ūdeni rodas bīstami gāzu daudzumi, kuri var būt uzliesmojoši, lieto 2.2.43.1.4. punktā minēto pārbaudes metodi. Šo pārbaudes metodi nedrīkst izmantot piroforām vielām.

Viela atbilst 4.3. klasei, ja:

a) jebkurā pārbaudes procedūras posmā izdalījusies gāze pašuzliesmo; vai

b) uzliesmojošās gāzes izdalīšanās ātrums no 1 kg pārbaudāmās vielas ir lielāks par 1 litru stundā.

Vielas, ko pārvadāt nav atļauts

Pārvadāt nav atļauts ar ūdeni reaģējošas cietas vielas, oksidējošas, kas atbilst ANO nr. 3133, ja vien tās neatbilst 1.klases prasībām (skatīt arī 2.1.3.7.).

Papildu norādījumi transportlīdzekļa apkalpes locekļiem atkarībā no kravas bīstamības zīmes.

Bīstamības zīme

Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes

Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes-43

Bīstamības apraksts

Ugunsbīstamība un eksplozijas draudi, ja nokļūst saskarē ar ūdeni.

Papildu norādījumi

Noplūduša viela jāpārklāj, lai tā paliktu sausa.

e-veikals

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.