WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
4.2. klase. Pašuzliesmojošas vielas - img

4.2. klasē ietilpst:

– piroforas vielas, kas ir vielas, ieskaitot maisījumus un šķīdumus (šķidrus vai cietus), kas pat mazos daudzumos saskarē ar gaisu aizdegas piecu minūšu laikā. Šīs ir 4.2. klases vielas, kas visvairāk pakļautas pašaizdedzei; un

– pašsakarstošas vielas un izstrādājumi, kas ir vielas un izstrādājumi, ieskaitot maisījumus un šķīdumus, kuri saskarē ar gaisu var sakarst paši bez enerģijas pieplūdes. Šīs vielas var aizdegties vienīgi lielos daudzumos (kilogramos) un pēc ilgāka laika (stundām vai dienām).

4.2. klases vielas un izstrādājumus iedala šādi:

S Pašuzliesmojošas vielas, bez papildus bīstamības:

S1 organiski šķidrumi;

S2 organiskas cietas vielas;

S3 neorganiski šķidrumi;

S4 neorganiskas cietas vielas;

S5 metālorganiskas vielas.

S6 izstrādājumi

SW Pašuzliesmojošas vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes. SO Pašuzliesmojošas vielas, oksidējošas.

ST Pašuzliesmojošas vielas, toksiskas:

ST1 organiski, toksiski šķidrumi;

ST2 organiskas, toksiskas cietas vielas;

ST3 neorganiski, toksiski šķidrumi;

ST4 neorganiskas, toksiskas cietas vielas.

SC Pašuzliesmojošas vielas, korozīvas.

SC1 Organiski, korozīvi šķidrumi.

SC2 Organiskas, korozīvas cietas vielas.

SC3 Neorganiski, korozīvi šķidrumi.

SC4 Neorganiskas, korozīvas cietas vielas.

Vielas, ko pārvadāt nav atļauts

Nav atļauts pārvadāt šādas vielas:

– ANO nr. 3255 terc-BUTILHIPOHLORĪTS; un

– pašsakarstošas cietas vielas, oksidējošas, kas atbilst ANO nr. 3127, ja vien tās neatbilst 1. klases prasībām (skatīt 2.1.3.7.).

 

Papildu norādījumi transportlīdzekļa apkalpes locekļiem atkarībā no kravas bīstamības zīmes.

Bīstamības zīme

Pašuzliesmojošas vielas

Pašuzliesmojošas vielas-42

Bīstamības apraksts

Ugunsbīstamība pašuzliesmojot, ja pakas ir bojātas vai to saturs ir noplūdis.

Var intensīvi reaģēt ar ūdeni.

Papildu norādījumi

e-veikals

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.