WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
4.1. klase. Uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas, polimerizējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas - img

4.1. klasē ietilpst uzliesmojošas cietas vielas un izstrādājumi, desensibilizētas sprāgstvielas, kas ir cietas vielas saskaņā ar 1.2.1. sadaļas a) apakšpunktā ietverto termina “cieta viela” definīciju, pašreaģējoši šķidrumi vai cietas vielas un polimerizējošas vielas.

4.1. klasē iekļauj:

– viegli uzliesmojošas cietas vielas un izstrādājumus (skatīt 2.2.41.1.3. līdz 2.2.41.1.8.);

– pašreaģējošas cietas vielas vai šķidrumus (skatīt 2.2.41.1.9. līdz 2.2.41.1.17.) ;

– cietas desensibilizētas sprāgstvielas (skatīt 2.2.41.1.18.);

– vielas, kas ir radniecīgas pašreaģējošām vielām (skatīt 2.2.41.1.19.);

– polimerizējošas vielas (skatīt 2.2.41.1.20. un 2.2.41.1.21.).

4.1. klases vielas un izstrādājumus iedala šādi:

F Uzliesmojošas cietas vielas bez papildus bīstamības:

F1 Organiskas;

F2 Organiskas, kausētas;

F3 Neorganiskas;

F4 Izstrādājumi.

FO Uzliesmojošas cietas vielas, oksidējošas.

FT Uzliesmojošas cietas vielas, toksiskas:

FT1 Organiskas, toksiskas;

FT2 Neorganiskas, toksiskas.

FC Uzliesmojošas cietas vielas, korozīvas:

FC1 Organiskas, korozīvas;

FC2 Neorganiskas, korozīvas.

D Cietas, desensibilizētas sprāgstvielas bez papildus bīstamības.

DT Cietas, desensibilizētas sprāgstvielas, toksiskas.

SR Pašreaģējošas vielas, kurām:

SR1 Nav nepieciešama temperatūras kontrole;

SR2 Ir nepieciešama temperatūras kontrole.

PM Polimerizējošas vielas:

PM1 Nav nepieciešama temperatūras kontrole;

PM2 Ir nepieciešama temperatūras kontrole.

Vielas, ko pārvadāt nav atļauts

Ķīmiski nestabilas 4.1. klases vielas nav atļauts pārvadāt, izņemot gadījumus, ja ir veikti pasākumi, lai pārvadāšanas laikā nepieļautu to bīstamu sadalīšanos vai polimerizēšanos. Tālab īpaši jānodrošina, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas.

Uzliesmojošas cietas vielas, oksidējošas, ar ANO nr. 3097 atļauts pārvadāt tikai tad, ja tās atbilst 1. klases prasībām (skatīt arī 2.1.3.7.).

Nav atļauts pārvadāt šādas vielas:

– A tipa pašreaģējošas vielas (skatīt “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļas 20.4.2. sadaļas a) apakšsadaļu);

– fosfora sulfīdus, kas nav atbrīvoti no dzeltenā un baltā fosfora piemaisījumiem;

– cietas desensibilizētas sprāgstvielas, kas nav minētas 3.2. nodaļas A tabulā;

– neorganiskas uzliesmojošas vielas kausētā veidā, izņemot ANO nr. 2448 SĒRS, KAUSĒTS.

Papildu norādījumi transportlīdzekļa apkalpes locekļiem atkarībā no kravas bīstamības zīmes.

Bīstamības zīme

Uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas, polimerizējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas

Uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas, polimerizējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas-41

Bīstamības apraksts

Ugunsbīstamība. Uzliesmojošas vai degošas vielas, var aizdegties no dzirksteles un liesmas vai siltuma ietekmē.

Var saturēt pašreaģējošas vielas, kas siltuma, berzes vai trieciena ietekmē, kā arī nonākot saskarē ar citām vielām (piemēram, skābēm, smago metālu savienojumiem vai amīniem), var ķīmiski sadalīties, izdalot siltumu. Šajā procesā var izdalīties kaitīgas un uzliesmojošas gāzes vai tvaiki vai notikt pašuzliesmošana.

Sakarstot, tvertnes var eksplodēt.

Desensibilizētu sprāgstvielu sprādziena draudi, ja tās zaudē desensibilizētāju.

Papildu norādījumi

e-veikals

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.