WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
1. klase. – Sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi

Pie 1. klases pieder:

a) sprādzienbīstamas vielas — cietas vielas vai šķidrumi (vai šādu vielu maisījumi), kas spēj ķīmiskā reakcijā noteiktā temperatūrā un noteiktā spiedienā izdalīt gāzes tādā ātrumā, ka var radīt apkārtnes izpostīšanu;

pirotehniskas vielas — vielas vai vielu maisījumi, kas domāti, lai radītu efektu ar karstumu, gaismu, skaņu, gāzi vai dūmiem, vai šo efektu kombināciju, izmantojot nedetonējošas, pašuzturošas eksotermiskas ķīmiskas reakcijas;

b) sprādzienbīstami izstrādājumi — izstrādājumi, kas satur vienu vai vairākas sprādzienbīstamas vai pirotehniskas vielas;

c) vielas un izstrādājumi, kas nav minēti a) vai b) apakšpunktā, bet ir ražoti, lai radītu praktisku sprādziena vai pirotehnisku efektu.

Apakšgrupu definīcijas

1.1. apakšgrupa

Vielas un izstrādājumi, kuriem piemīt masveida sprādziena bīstamība. (Masveida sprādziens ir sprādziens, kurš gandrīz visā kravā izplatās praktiski momentāni.)

1.2. apakšgrupa

Vielas un izstrādājumi, kuriem piemīt izsviešanas bīstamība, bet ne masveida sprādzienbīstamība.

1.3. apakšgrupa

Vielas un izstrādājumi, kuriem piemīt degšanas bīstamība un vai nu neliela sprādzienbīstamība, vai neliela izsviešanas bīstamība, vai abas, bet ne masveida sprādziena bīstamība:

a) kuriem degot, izdalās ievērojams starojuma siltums; vai

b) kuri aizdegas pakāpeniski cits pēc cita un izraisa neievērojamu sprādzienu vai izsviešanu, vai abus reizē.

1.4. apakšgrupa

Vielas un izstrādājumi, kurus pārvadājot, rodas tikai niecīga sprādziena bīstamība aizdegšanās vai ierosināšanas dēļ. Šāda iedarbība pārsvarā skar tikai paku, un nav gaidāms, ka ievērojama izmēra daļas izsviedīs ievērojamā attālumā. Ārējā uguns nedrīkst izraisīt vienlaicīgu visas pakas satura sprādzienu.

1.5. apakšgrupa

Ļoti nejutīgas vielas, kam piemīt masveida sprādziena bīstamība, bet kas ir tik nejutīgas, ka parastos pārvadāšanas apstākļos pastāv ļoti niecīga iespējamība tās ierosināšanai vai pārejai no degšanas uz detonēšanu. Obligāta prasība — tās nedrīkst eksplodēt ārējas ugunsizturības pārbaudē.

1.6. apakšgrupa

Sevišķi nejutīgi izstrādājumi, kam nepiemīt masveida sprādziena bīstamība. Izstrādājumi pārsvarā satur sevišķi nejutīgas vielas un uzrāda niecīgu neparedzētas tā ierosināšanas vai izplatīšanās iespēju.

Vielas un izstrādājumi, ko pārvadāt nav atļauts

Nav atļauts pārvadāt sprādzienbīstamas vielas, kas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” I daļas kritērijiem ir pārmērīgi jutīgas, vai arī spēj spontāni reaģēt, kā arī sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumus, kurus nevar attiecināt uz 3.2. nodaļas A tabulas nosaukumu vai c.n.p. ierakstu.

K savietojamības grupas izstrādājumus nav atļauts pārvadāt (1.2K, ANO nr. 0020 un 1.3K, ANO nr. 0021).

Papildu norādījumi transportlīdzekļa apkalpes locekļiem atkarībā no kravas bīstamības zīmes.

Bīstamības zīme

Sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi

Sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi-1-15-16

Bīstamības apraksts

Iespējams masveida sprādziens; šķembu izsviešana; ievērojama siltuma starojuma izdalīšanās degšanas procesā; spožas gaismas, skaļa trokšņa vai dūmu efektu rašanās.

Jutība pret triecieniem un/vai siltuma pieplūdi.

Papildu norādījumi

Meklēt drošu patvērumu, bet uzturēties tālāk no logiem.

Sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi

Sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi-1-14

Nenozīmīga sprādziena un ugunsgrēka iespējamība.

Meklēt drošu patvērumu.

e-veikals

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.